• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Die ontwikkeling van skraper met 'n groot deursnee voldoen basies aan die tegnologiese vereistes van die walsery

    Die oppervlakafwerking van die buitenste deursnee van die embriobuis wat met die hand geskraap is, is skaars aanvaarbaar. As die embriobuis te dik is, is dit moeilik om aan die vereistes van die walsery te voldoen. Omdat die buitenste embriolaag van die buis te dik is en die embriovlek te diep is, kan dit slegs deur swaar toerusting verwerk word. Aan die begin kan slegs een of twee stukke geskraap word. Daarna is die werksdoeltreffendheid in die praktiese produksie van ons onderneming aansienlik verbeter. Die ontwikkeling van ses, agt stukke en velafskrapers met 'n groot deursnee strook basies met die proses van die rolmeule-vereiste.